Bine ați Venit!

IISUS HRISTOS: CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA  (IOAN 14,6) 

Colectie de: 

ARTICOLE PUBLICATE, CARTI DE VANZARE și PREDICI AUDIO 

de Preot Aurel Sas, Ic. Savrofor, 

din Arhiepiscopia Ortodoxă Română în cele doua Americi


“Osana! Binecuvântat este cel ce vine întru Numele Domnului” (Marcu 11:9).

 

Așa a fost întâmpinat Domnul nostru Iisus Hristos la intrarea Sa triumfală în Ierusalim, în Duminica Floriilor, înainte de Sf. Paști, din partea mulțimilor de oameni cu cântări de Osanale și Binecucântat este Cel ce vine întru Numele Domnului (cf. Marcu 11:9). Astfel, orice persoană, care vine undeva, este binecuvântată de Dumnezeu venind în Numele Domnului. Dvs. să credeţi că aţi venit la acest Web site în Numele Domnului, în Providenţa Divină, din care reiese că lucrurile nu sunt aşa de întâmplătoare în viaţa omului, ci sunt în purtarea de grijă a lui Dumnezeu (cf, Facere 22,7-8 şi 22,14), pentru fiecare în planul de mântuire a Domnului cu el.

Prima binecuvântare este de plecare la drum cu ajutorul Domnului şi apoi de: “Bun venit!” şi toate celelalte binecuvântări, de la Milostivul Dumnezeu, se revarsă spre toate împlinirile de bine, căci de la El vine toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de Sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor (cf. Iacov 1,17).

Astfel şi dvs., frate cititorule, ori soră cititoare: Bine ati venit!, în Numele Domnului, la Web site-ul: IISUS HRISTOS: CALEA ADEVARUL ŞI VIAŢA (Ioan 14, 6), “Colecţie de Articole” publicate, a Părintelui Aurel Sas, Iconom Stavrofor, Las Vegas, de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în cele 2 Americi.

 Rog pe Milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze spre revărsarea Duhului Sfânt peste dvs., spre toată înţelegerea Sf. Scripturi, purtătoare a Mesajelor lui Dumnezeu, din Articolele ce le veţi citi, ale nevrednicului Preot slujitor care le-a scris, spre mărirea şi cunoașterea lui Dumnezeu şi mântuirea în Numele "Marelui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea și să-și curățească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune" (Tit 2,13), și să-i urmăm Lui,  Care este: Calea, Adevarul si Viata (cf. Ioan 14:6), spre Împărăția lui Dumnezeu.

Toate Articolele au fost publicate în diferite Publicaţii Româneşti, şi apoi culese şi aşezate pe teme de apariţie în această “Colecţie de Articole” şi aşezate în acest Website, la cererea multor credincioşi care le-au citit, în aceste vremuri de rătăcire de la dreapta Credința Creștină, după cum a zis Domnul: „Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, și nici puterea lui Dumnezeu" (Matei 22:29.

Semnele lui antihrist, în vremurile noastre, se arată tot mai mult conform revelațiilor Apocalipsei. Ca de exmplu: nr de Cip al anihristului care trebuie să-l pună omul sub piele pe mâna dreaptă sau pe frunte (cf. Apoc. 13:15-18). Aceasta trebuie să ne conducă să îmbrățișăm cunoașterea lui Dumnezeu prin Sf. Scripturi și urmarea lui Histos, ca Unicul Salvator, chiar cu prețul vieții pământești pentru câștigarea vieții veșnice. Cum ne prevestește și ne previne Mântuitorul, Hristos, zicând: de a nu ne fi frică de cei ce ucid trupul, ci să ne fie frică de cei ce ucid și sufletul și trupul  ca să-l piardă în gheană (cf. Matei 10:28). Astfel, prin Aricolele ce le veti citi, dragi cititori, o să puteți intrața în legătură cu Bunul Dumnezeu prin Sf. Scripturi, spre salvarea vieții întru Hristos Domnul, pentru că în Hristos viem, suntem și ne mișcăm.

Mai am şi altă “Colecţie de Articole” publicate, înainte de 2000, cât şi din 2000 şi până în present, care nu sunt în acest Website datorită timpului care nu ne-a permis. Nădăjduim în Domnul ca Web site-ul să-l aducem la zi, treptat, în viitor.

O bună lectură spirituală contribuie la eliberarea şi zidirea omului întru Hristos Domnul. Fie ca această hrană spirituală ce veţi dobândi-o prin citirea acestei Colecţii de Articole: Iisus Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14,6), să contribuie la cunoaşterea lui Dumnezeu, la întărirea dvs. în credinţă, încredere şi rugăciune prin Iisus Hristos, care a plătit preţul răscumpărării noastre de la păcate prin Jertfa de pe Crucea Golgotei (cf. Gal. 3,13; 1,4; 2,20; Efes. 5,2; 1Tim. 2,6 şi Tit 2,4) în scopul suprem al mântuirii.

Odată ce vom descoperi această comoară a răscumpărării noastre de Domnul Iisus Hristos şi ne vom însuşi-o prin Credinţă şi Har, în care suntem mântuiţi (cf. Efes. 2,8), vom fi salvaţi şi vom deveni alţi oameni, fericiţi  în viaţă, cu noi perspective, cu noi evaluări a vieţii şi a lumii, cu noi valori şi cu noi orizonturi eterne. Fiţi binecuvântati, frate ori soră în Domnul, pe drumul descoperirii şi cunoaşterii lui Dumnezeu (cf. Ioan 17,3) prin Sfintele Scripturi. “Slăvit să fie Domnul!” (Psalmul 69,5). In veci, Amin.

 

Cu binecuvântări duhovniceşti,

Preot Aurel Sas, Ic. Stavrofor, Las Vegas, USA