Carti‎ > ‎

Trilogia Vietii in Hristos (2016)

Această „Trilogie a vieții în Hristos”, s-a născut iarăși din nevoia oferirii generațiilor de azi a unui model de viață dumnezeiesc care este în Hristos, spre a se putea generațiile salva de sub moartea spirituală în păcate, în urma filozofiilor și idelologiilor rătăcitoare ale secolului XXI. Astfel, am plecat de la Scriptura care revelează generațiilor că: „În El (Hristos) trăim, ne mișcăm și suntem” (Fapte 17, 28).


Vol. 1 - In Hristos Traim

Fiecare volum cuprinde 5 capitole, a câte 5 teme cu peste 13 pagini fiecare, care prezintă generațiilor modelul de viață divin și mântuitor în Hristos Iisus, după Evanghelia Sa și învățăturile Sfinților Părinți, la cele mai înalte standarde de viață morală spre toată sfințenia și dobândirea Impărăției lui Dumnezeu.

În fiecare volum al „Trilogiei vieții în Hristos”, veți găsi că omenirea a fost adusă la viața în Hristos în mod obiectiv prin recapitularea sau unirea în Hristos a toate ca să le mântuiască, în opera de rascumpărare adusă de El, în descoperirea Scripturii: „Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru El (Hristos)” (Efes. 1, 10), iar subiectiv există în Hristos prin contribuția subiectivă a fiecărei persoane în har, credință (Efes. 2, 8) și fapte bune (Iacov 2, 26), pentru însușirea roadelor mântuirii obiective aduse de Fiul lui Dumnezeu în iubirea Tatălui și a Duhului Sfânt.


Vol. 2 - In Hristos ne Miscam

Viața în Hristos este prezentată în descoperirea celor Șapte Taine ale Bisericii, începând cu Taina Botezului, care ne naște la viața spirituală în Hristos din apă și din Duhul Sfânt (Ioan 3, 5-7). Tot Sfintele Taine sunt acelea care și conectează pe credincios la Harul dumnezeiesc fără de care nu se poate nimeni mântui: „Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu” (Efes. 1, 8), și faptele bune (Iacov 2, 26) ale vieții în Hristos.

Alături de Sfintele Taine, volumele „Trilogiei vieții în Hristos”, prezintă și cele 3 căi: de purificare, iluminare și desăvârșire, pentru renașterea siprituală a omului, care se întoarce la Dumnezeu din lumea de păcat prin Taina Pocăinței ca fiul cel rătăcit (Luca 15,11-24), și se căește de păcatele sale și crede în Evanghelie, după cum a zis Hristos Domnul: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 15). Astfel, nimeni nu este pierdut dacă se întoarce prin Taina Pocăinței la credința în Dumnezeu.

Toate învățăturile celor 3 volume, sunt străbătute de mesajele Evangheliei și ale Sfinților Părinți ai Bisericii, pentru îndumnezeirea firii umane prin trăirea vieții în Hristos: „Prin care El (Hristos) ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi (a lui Hristos), scăpând de stricăciunea poftei celei din lume” (2 Petru 1, 4), prin modelul de viață divin în Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42), și al nostru al fiecăruia.

Astfel, pot spune că această „Trilogie a vieții în Hristos”, cu învățăturile religioase creștine în cele trei volume: „în Hristos trăim”; „în Hristos ne mișcăm” și „în Hristos suntem”, este o adevărată terapie spirituală de purificare, iluminare și transfigurare în desăvârșire a ființei omenești spre adevărata însănătoșire și mântuire. Terapiile de tot felul ale corpului ce le face omul pentru dezintoxicare, nu își pot atinge scopul de însănătoșire, până nu se face dezintoxicarea de la păcatele de tot felul pe care le face.


Vol. 3 - In Hristos Suntem

Numai prin alegerea din partea ființei umane a trăirii vieții în Hristos, în lumina învățăturilor Bisericii Ortodoxe, credinciosul poate cu adevărat să-și salveze viața de sub moartea filozofiilor și ideologiilor rătăcitoare ale secolului XXI în care trăim, în descoperirea lui Hristos Domnul, prin Scripturile: „Căci cine va voi să-şi scape sufletul (viața) îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa” (Marcu 8, 35). Într-adevăr, cine va voi să-și scape sau salveze sufletul său (viața) după filozofiile rătăcitoare ale vremii, acela își va pierde sufletul său, dar cine va căuta să-și salveze sufletul prin trăirea vieții acestea în Hristos, după învățăturile Evangheliei, acela îl va scăpa sau salva de la moarte.

De la marele filozof și apostol al lui Hristos, Sfântul Pavel, aflăm că modelul de viața i-a fost Hristos, zicând:  „Căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig” (Filip. 1, 21), al Împărăției lui Dumnezeu, fiindcă a trăi i-a fost viața în Hristos, înseamnă căci cu atât mai mult pentru toate generațiile viața trebuie aleasă în Hristos, pentru ca moartea să ne fie un câștig al dobândirii Împărăției lui Dumnezeu. Să luăm dar, învățăturile terapiei spirituale din volumele acestei „Trilogii a vieții în Hristos”, pentru însănătoșirea sufletească și trupească, salvarea de sub moartea păcatelor și a cuceririi Împărăției Cerurilor. Amin.


Cartile din Trilogia Vieții în Hristos, au fost tipărite tot la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului din Sibiu, în 2014, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Dr. Laurențiu Streza si a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae al Mitropoliei Ortodoxe Române din cele două Americi.


Cartile pot fi comandate la adresa de email: priestaurelsas@gmail.com pentru o donație de $18 USD fiecare carte, prin care sponsorați cheltuielile de tipărie și răspândire a Cuvântului Evnagheliei, spre slava lui Dumnezeu, mântuirea cititorilor și ajutorarea dvs.  Iar Mântuitorul ne asigura că, cine va da un pahar de apă in numele Lui nu își va pierda plata sa (Marcu 9, 41), și cu atât mai mult cel care va face o faptă bună și mai mare pentru mântuirea lui. 

De reținut: Cine are o carte religioasă, care poartă mesaje Biblice, are Busola de orientare în viață, spre cunoașterea vieții adevărate și a propriului Creator – Dumnezeu - și a Mântuitorului său, Iisus Hristos, Care este: „Calea, Adevărul și Viață” (Ioan 14, 6), dar nu orice calea, adevăr și viață, ci Calea care nu rătăcește, Adevărul ce nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată ci se continuă în viața veșnică. Amin.