Carti‎ > ‎

Trilogia Luminii Sfintei Treimi in Trei Straluciri (2018)

Trilogia Luminii Sfintei Treimi în Trei Străluciri

La scrierea Trilogiei luminii Sfintei Treimi în Trei străluciri, am plecat de la nevoia învățăturilor necesare ale conectării oamenilor, prin credință și pocăință la lumina dumnezeiască a vieții, pentru a se elibera de întunericul morții în păcate adus de ideologiile și filozofiile rătăcitoare (Coloseni 2, 8) ale vremii în care trăim.

Cele 3 volume cu învățăturile lor: din Trilogiei Luminii Sfintei Treimi, sunt o adevărată terapie spirituală de sănătate sufletească și trupească, pentru că te conectează prin credință și pocăință la Lumina Dumnezeiască a vieții (Ioan 8, 12), care luminează spre tămăduire. Toate temele din volumele Trilogiei Luminii Sfintei Treimi sunt documentate prin Sfintele Scripturi și din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, pentru că Hristos Mântuitorul spune că: „Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22, 29).

 

Volumul I - Dumnezeu-Tatăl este Lumină

Primele 3 capitole: cap. 1, Dumnezeu este Lumină; cap. 2: Dumnezeu în Treime este o singură Lumină în Trei Străluciri; cap. 3, Dumnezeu-Tatăl este Lumină, în unica Lumină a Sfintei Treimi, prezintă cum Dumnezeu-Tatăl este lumină, în unica Lumină a Sfintei Treimi, împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, în descoperirea Scripturii: „că Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5), și izvor de viață și lumină (Psalm 35, 9), Care luminează lumea cu lumina vieții. 

Astfel, Dumnezeu-Tatăl, ca prima Persoană a Sfintei Treimi, luminează lumea prin Fiul în Duhul Sfânt cu lumina vieții (Ioan 8, 12). În volum se descrie cum, există două feluri de lumini: lumina dumnezeiască necreată care izvorește din izvorul vieții și al luminii, Dumnezeu în Treime (Psalm 35, 9), Care a fost văzută la Schimbarea la față a Domnului (Matei 17, 1-9), și lumina creată care este soarele, luna, stele (Facere 1, 16-17), „Tu ai întocmit lumina şi soarele” (Psalm 73, 17) să lumineze.

Capitolul 4, Dumnezeu-Tatăl este Lumină și luminează tineretul, familiile și conducătorii. În aceste 3 teme, către tineret, familii și conducători, se arată că numai Dumnezeu-Tatăl din iubire prin Fiul Său în Duhul Sfânt, este lumina dumnezeiască, care luminează prin credință tineretul, familiile și conducătorii, tuturor generațiilor pentru înlăturarea întunericului necredinței și păcatului, și nu cu orice fel de lumină, ci cu Lumina vieții (Ioan 8, 12), care izvorăște din Dumnezeu, Cel ce este Izvorul vieții și al luminii (Psalm 35, 9). 

 

Volumul II - Dumnezeu Fiul este Lumină

Capitole de la început în număr de 3: cap. 1, Dumnezeu-Fiul este Cuvântul-Lumină; cap. 2, Dumnezeu-Fiul este Lumină din unica Lumină a Sfintei Treimi în Trei Străluciri; cap. 3, Dumnezeu-Fiul este Lumina lumii, descriu cum Dumnezeu Fiul, a doua Persoană a Sfintei Treimi, este lumină în unica Lumină a lui Dumnezeu în Treime și luminează pe tot omul care vine în lume, cu lumina vieții (Ioan 8, 12).

Dovadă că Dumnezeu în Treime este Lumină (1 Ioan 1, 5), arată și Schimbarea la Față a lui Dumnezeu-Fiul, a doua Persoană în Sfânta Treime, Domnul Iisus Hristos, pe muntele Tabor, în strălucirea Luminii dumnezeiești, văzută de trei Apostoli (Matei 17, 1-9). Că Unul  Dumnezeu în Sfântă Treime este o singură Lumină în Trei Străluciri: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, este după Sfântul Simeon Noul Teolog, cât și alți Sfinț Părinți, care a ajuns să vadă Lumina dumnezeiască, prin curățirea inimii (Matei 5, 8).

Luminarea, cu lumina vieții, de către Dumnezeu a tineretului, a familiilor și conducătorilor, este întru totul posibilă prin Taina Sfântului Botez, a Cununiei și a Pocăinței, care conduc pe cei credincioși la curățirea inimii de păcate, cum a zis Hristos Domnul: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8).

Capitolul 4: Dumnezeu-Fiul este Lumină și luminează tineretul, familiile și conducătorii. La fel și în acest volum, 3 teme, către tineret, familii și conducători, se arată că numai Dumnezeu-Fiul din iubire în Duhul Sfânt, este Lumina divină, care luminează în urma credinței tineretul, familiile și conducătorii, tuturor generațiilor, cu Lumina vieții, după cum El (Iisus) se prezintă omenirii, zicând: „Eu (Iisus) sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12), care izvorăște la fel din Dumnezeu în Treime, Care este Izvorul vieții și al luminii (Psalm 35, 9). 

  

Volumul III - Dumnezeu-Duhul Sfânt este Lumină

Cele 3 Capitolele, de la început: cap. 1, Dumnezeu-Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și este Lumină și Domnul de viață făcătorul; cap. 2, Dumnezeu-Duhul Sfânt este Lumină din unica Lumină, a Sfintei Treimi în Trei Străluciri: cap, 3, Dumnezeu Duhul Sfânt este Luminătorul și Sfințitorul lumii, arată cum Dumnezu-Duhul Sfânt, a treia Persoană a lui Dumnezeu în Treime, este Lumină și Luminătorul și Sfințitorul generațiilor, cu lumina vieții (Ioan 8, 12).

Pogorârea Duhului Sfânt este un permanent azi, spre luminarea și sfințirea credincioșilor și a lumii prin Biserică. În Capitolul IV: Dumnezeu-Duhul Sfânt este Lumină și luminează tineretul, familiile și conducătorii. Și acest volum are 3 teme: către tineret, familii și conducători, care prezintă învățăturile cum, numai Dumnezeu-Duhul Sfânt, din iubirea de oameni este Lumina Dumnezeiască, care luminează tineretul, familiile și conducătorii, tuturor generațiilor, cu Lumina vieții, prin credința lor în Dumnezeu.

Așadar, fericiți vor fi aceia, care va veni prin credință și pocăință la sănătatea terapiei spirituale Luminii Dumnezeiești, după învățăturile din cele 3 volume ale Trilogiei Luminii Sfântei Treimi în Trei Trăluciri: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.

 Cartile din Trilogiei Luminii Sfintei Treimi, au fost tipărite tot la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului din Sibiu, în 2018, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Dr. Laurențiu Streza si a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae al Mitropoliei Ortodoxe Române din cele două Americi.

Cartile pot fi comandate la adresa de email: priestaurelsas@gmail.com pentru o donație de $18 USD fiecare carte, prin care sponsorați cheltuielile de tipărie și răspândire a Cuvântului Evnagheliei, spre slava lui Dumnezeu, mântuirea cititorilor și ajutorarea dvs.  Iar Mântuitorul ne asigura că, cine va da un pahar de apă in numele Lui nu își va pierda plata sa (Marcu 9, 41), și cu atât mai mult cel care va face o faptă bună și mai mare pentru mântuirea lui.

De reținut: Cine are o carte religioasă, care poartă mesaje Biblice, are Busola de orientare în viață, spre cunoașterea vieții adevărate și a propriului Creator – Dumnezeu - și a Mântuitorului său, Iisus Hristos, Care este: „Calea, Adevărul și Viață” (Ioan 14, 6), dar nu orice calea, adevăr și viață, ci Calea care nu rătăcește, Adevărul ce nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată ci se continuă în viața veșnică.

Comments