Carti‎ > ‎

Trilogia Crizelor Morale dupa Revelatiile Biblice (2014)

Trilogia crizelor morale este inspirată din crizele de tot felul în care trăiește omenirea la începutul sec. XXI, în urma încălcării Legilor morale, date de Domnul Dumnezeu în Poruncile Vechiului Testament și a Noului Testament. Volumele următoare ale Trilogiei prezintă răspunsul lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi, cu privire la cauza crizelor și dezastrelor din univers, cât și ieșirea prin anii vieții plăcuți lui Dumnezeu, în respectarea Legilor morale.Volumele prezintă și teme cu privire la vremurile antihristului și a sfârsitului lumii prin foc (2 Petru 3, 10-14).


Vol. 1 - Crizele Economice sunt Resultatul Crizelor Morale

Prezentul volum prezintă răspunsul lui Dumnezeu prin Sf. Scripturi, referitor la crizele economice și de tot felul, începând din viața familiei și în toate treptele societății, că sunt rezultatul crizelor morale în urma nerespectării Poruncilor divine, care exprimă Legile morale. Hristos Domnul a zis: „Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile” (Matei 19, 17).

Volum 1, mai descrie cum liderii lumii de azi au aprobat legile imorale, împotriva Poruncilor divine cu Legile morale, iar oamenii trăind în legile imorale au căzut din standarele de viață în credință și sfințenie, ca și creaturi ale lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu a lăsat crizele economice ca rezultat al crizelor morale, pentru trezirea omenirii la credința în Dumnezeu, spre păzirea Poruncilor divine cu Legile morale și ani de viață binecuvântați. „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 4). 


Vol. 2 - Dezastrele din Univers sunt Urmarea Pacatelor

Acest volum 2, al Trilogiei descoperă omului revelațiile lui Dumnezeu prin Sf. Scripturi, cu privire la cauza dezastrelor din univers că sunt urmarea păcatelor, în viața liderilor și a popoarelor lumii, pentru că trăiesc în necredință și fărădelege, împotriva Poruncilor divine cu Legile morale. La întrebarea oamenilor, în timpul dezastrelor: unde a fost Dumnezeu?! Iată, răspunsul lui Hristos, Salvatorul lumii (Ioan 4, 42), prin întrebarea: „Și (Iisus) le-a zis: unde este credinţa voastră?” (Luca 8, 25).

Printr-o altă Scriptură Hristos Domnul previne omul, zicând: „Zic vouă; dar de nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel” (Luca 13, 5). Așadar, întoarcerea la credința în Dumnezeu, prin Taina Pocăinței, este singura cale a salvării după  cuvintele lui Iisus din nou: „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 15).


Vol. 3 - Salvarea din Crize si Dezastre prin Anii Vietii Placuti lui Dumnezeu


Volum 3, este inspirat din predica Mântuitorului Hristos, Care a zis: „Și să vă vestesc anul plăcut Domnului” (Luca 4, 19). Volumul respectiv prezintă iubirea lui Dumnezeu, Care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu (Iezechil 33, 11), prin păzirea cu credință a Poruncilor dumnezeiești, care revelează omenirii Legile morale, cu standarul de viață în credință și sfințenie.

Astfel, întroarcerea omului la ani de viață plăcuți lui Dumnezeu prin credință, El va aduce salvarea din crize și dezastre și va binecuvânta anii vieții generațiilor, după cuvintele Sale:  „Fi-va belşug de pâine pe pământ până-n vârful munţilor; pomii roditori se vor înălţa…” (Psalm 71,16).

 

 Cartile din Trilogia crizelor morale după revelațiile biblice, au fost tipărite tot la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului din Sibiu, în 2014, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Dr. Laurențiu Streza si a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae al Mitropoliei Ortodoxe Române din cele două Americi.

Cartile pot fi comandate la adresa de email: priestaurelsas@gmail.com pentru o donație de $18 USD fiecare carte, prin care sponsorați cheltuielile de tipărie și răspândire a Cuvântului Evnagheliei, spre slava lui Dumnezeu, mântuirea cititorilor și ajutorarea dvs.  Iar Mântuitorul ne asigura că, cine va da un pahar de apă in numele Lui nu își va pierda plata sa (Marcu 9, 41), și cu atât mai mult cel care va face o faptă bună și mai mare pentru mântuirea lui. 

De reținut: Cine are o carte religioasă, care poartă mesaje Biblice, are Busola de orientare în viață, spre cunoașterea vieții adevărate și a propriului Creator – Dumnezeu - și a Mântuitorului său, Iisus Hristos, Care este: „Calea, Adevărul și Viață” (Ioan 14, 6), dar nu orice calea, adevăr și viață, ci Calea care nu rătăcește, Adevărul ce nu înșeală și Viața care nu sfârșește niciodată ci se continuă în viața veșnică.