Carti‎ > ‎

Spre Mantuirea in Hristos (2013)

Acesta este titlul generic a colecției de 4 volume, care descriu în continuare, după cartea Miracol Salvator în Univers și Omenire …, aspectele din opera de Răscumpărare adusă de Fiul lui Dumnezeu, după cum urmează:

Vol. 1 - Viata si Patimile lui Iisus in Saptamana Mare


Acest volum descrie al 2-lea aspect sau lucrare a mântuirii din opera Răscumpărării sau a Mântuirii neamului omensesc de sub moartea spirituală în păcate, adusă de Mântuitorul Hristos, prin Viața Sa pământească și Sfintele Sale Patimi din Săptămâna Mare, înainte de Sfintele Paști, pentru mântuirea omului (1 Petru 2, 21). Iisus a pătimit, a fost răstignit si a murit pentru păcatele noastre (1 Cor. 15, 3).

Numai cunoscând cel puțin viața si patimile lui Iisus Hristos în Săptămâna Mare, toate generațiile omenirii, putem să realizăm mântuirea obiectivă pe care a adus-o Mântuitorul, pentru a nu ne rătăci după cum a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22, 29)


Vol. 2 - Judecata, Jertfa si Moartea lui Hristos

Prezentul volum descoperă alte aspecte din opera de mântuire a omenirii: Judecata lui Iisus Hristos la cele două tribunale: Sinedriul Iudaic din Ierusalim si Tribunalul Roman cu guvernatorul Ponțiu Pilat, în noaptea și zorii dimineții din Vinerea Mare; Jertfa Sa pe cruce, prin care a plătit prețul răscumpărării (1 Cor. 6, 19-20) omenirii de sub moartea păcatelor și Moartea lui Hristos ca Om pe cruce, spre Înviere (1 Cor. 15, 3-4).

Judecata sau procesul de judecată a Domnului Iisus Hristos, este reconstituit după Sfintele Evanghelii si după istoria Imperiului Roman si al poporului Israel din vremea aceea, pentru a afla adevărul istoric referitor la judecata și moartea lui Iisus Hristos pe cruce ca Om.


Vol. 3 - Invierea lui Hristos, Chezasia Invierii Omenirii

Acest volum prezinta minunea în lucrarea mântuirii, care încoronează opera de Răscumpărare a neamului omenesc adusă de Hristos Mântuitorul lumii, pentru că în Înviera Lui este chezășia învierii omenirii, și a fiecăruia dintre noi, prin credința în Învierea lui Hristos (Rom. 8, 11; 10, 9; Ioan 6, 54). Sa dăm astfel o șansă vieții, prin credința în Învierea lui Hristos (Rom. 10, 9).

Astfel superioritatea și mântuirea în Religiei Creștine, constă în Învierea din morți a întemeiatorului ei Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat în umanitate pentru a o recapitula în Sine și a o învia de sub moartea păcatelor prin Învierea Sa, cea de a treia zi după Scripturi (1 Cor. 15, 4)


Vol. 4 - Sensul Vietii Este in Taina Crucii

Acest volum prezintă ce trebuie să facă fiecare om, ca să dobândească darul obiectiv al Mântuirii adus de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, adică să ia sensul vieții în Taina Crucii (Luca 9, 23). Cruce înseamnă viața omului de fiecare zi cu greutațile, înfrângerile, bucuriile și biruințele ei, dusă prin credință în Dumnezeu, rugăciune și iubire.

Aceasta este calea mântuirii subiective, prin contribuțai personală a fiecăruia prin har, credință (Efes. 2, 8) și fapte bune (Iacov 2, 26), pentru dobândirea mântuirii obiective adusă de Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42). Toate cărțile sunt dedicate spre slava lui Dumnezeu și mântuirea cititorilor.

 

Aceste 4 carti mai sus prezentate, împreună cu cartea „Miracol Salvator în Univers și Omenire - Nașterea lui Iisus Hristos", au fost tipărite în anul 2013, la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului din Sibiu, cu binecuvântarea Inaltpreasfințitului Arhiepiscop si Mitropolit Dr. Laurentiu Streza al Mitropoliei Ardealului și a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae, al Mitropoliei Ortodoxe Romane din cele două Americi.

De menționat: Fără cunoașterea și credința omului în aceste aspecte sau lucrări ale lui Dumnezeu, prin Fiul Său, pentru mântuire neamului omenesc si a fiecăruia dintre noi, nimeni nu se va putea mântui, fiindcă Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, S-a făcut Om ca să ne mântuiască și a suferit și a pătimit în locul fiecărei ființe umane (Rom. 10, 9; 5, 10; 1 Tim. 2, 6-7), ca să ne răscumpere de sub moartea păcatelor.

Cartile pot fi comandate la adresa de email: priestaurelsas@gmail.com pentru o donație de $18 fiecare carte prin care sponsorați cheltuielile de tipărire și răspândire a Cuvântului Evangheliei, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea cititorilor. Iar Mântuitorul ne asigura că, cel ce va da un pahar de apă in numele Lui, nu isi va pierde plata sa (Marcu 9, 41).

De reținut: Cine are o carte religioasă, care poartă mesaje Biblice, are Busola de orientare în viață, spre cunoașterea vieții adevărate și a propriului Creator – Dumnezeu - și a Mântuitorului său, Iisus Hristos, Care este: „Calea, Adevărul și Viață” (Ioan 14, 6).